Εγχειρίδιο Χρήσης του myΕrgani app νέα εφαρμογή του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που αφορά στους εργαζόμενους- Έκδοση 01.06.2022

08/06/2022

Εγχειρίδιο Χρήσης του myΕrgani app νέα εφαρμογή του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που αφορά στους εργαζόμενους- Έκδοση 01.06.2022.

Το myΕrgani app είναι μια νέα εφαρμογή του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που αφορά στους εργαζόμενους. Η εφαρμογή δημιουργήθηκε για να παρέχει στους εργαζόμενους μια άμεση, απλοποιημένη και προσωποποιημένη πρόσβαση στα στοιχεία που δηλώνουν οι εργοδότες/επιχειρήσεις για την απασχόλησή τους στο Πληροφοριακό Σύστημα Εργάνη.

H εφαρμογή myErgani mobile app υποστηρίζει κινητές συσκευές με λειτουργικό android και iOS και η διάθεσή της γίνεται μέσα από τις αντίστοιχες πλατφόρμες Google Play και App Store.

Οι βασικοί στόχοι της εφαρμογής εργαζόμενου myErgani mobile app, σε σχέση με την καλύτερη και αμεσότερη εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση των εργαζόμενων με ηλεκτρονικά μέσα στο πεδίο εφαρμογής του Π.Σ. Εργάνη, είναι οι εξής:

  • Όλη η πληροφορία του Π.Σ. Εργάνη είναι διαθέσιμη σε πραγματικό χρόνο στους εργαζόμενους.
  • Προσωποποιημένη πληροφόρηση, ευθυγραμμισμένη στα πρότυπα της κεντρικής κυβερνητικής πύλης Gov.gr.
  • Εύκολη και άμεση πρόσβαση σε όλη την πληροφορία που αφορά στον εργασιακό βίο.
  • Εκσυγχρονισμός του τρόπου αλληλεπίδρασης των εργαζόμενων με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
Σημαντικά
Φάκελοι Αρχειοθέτησης